Zaświadczenie


To specjalny dokument, który dostaniesz w dowolnym urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy. Spraw na stronie internetowej takiego urzędu godziny pracy i adres. Na miejscu dostaniesz prosty formularz do wypełnienia i w parę minut – odpowiedni dokument.

Musisz przyjść do urzędu z dowodem osobistym, paszportem lub smartfonem z zainstalowanym mObywatelem. Zaświadczenie ma specjalne zabezpieczenie w postaci hologramu i nie można wydrukować go w domu, ani kopiować.

Jeden dokument wystarcza do wszystkich głosowań odbywających się tego samego dnia, ale jeśli wybory mogą mieć 2 tury – jak wybory prezydenckie – dostaniesz dokument z dwoma częściami. Najbliższe wybory są parlamentarne i dostaniesz pojedynczy dokument. Nie zgub go, bo nie dostaniesz kolejnego egzemplarza!